Những khí tài chính được Trung Quốc và Nhật Bản triển khai dựa trên phân tích của Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế.

Theo Vietnamplus