Một du khách vào khách sạn hỏi giá phòng.

Quản lý nói:

- Tùy tầng: Phòng tầng 1 giá 4 triệu đồng; tầng 2, 3,9 triệu đồng; tầng 3, 3,8 triệu đồng.

- Xin ông nói luôn giá phòng ở tầng cao nhất.

- Khách sạn này chỉ có 5 tầng.

- Ồ. Rất tiếc, tôi chỉ quen ngủ ở tầng thứ 40 thôi.