Ngày 10-11, Chính phủ Pakistan tuyên bố dỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia với bà Bhutto. Những hàng rào chắn, chướng ngại vật xung quanh nhà bà Bhutto đã được tháo dỡ