Đây là cam kết của Chính phủ Việt Nam tại hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do Asean – Úc – New Zealand (AANZFTA): cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại TP.HCM mới đây.

Đến năm 2020, các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam xuất sang Ausstralia, New Zealand sẽ được miễn thuế hoàn toàn Ngoài cam kết dỡ bỏ 90% các dòng thuế vào năm 2010, kể từ năm 2016-2017, một số mặt hàng như: bơ, sữa, phomai sẽ không bị đánh thuế. Các linh kiện ôtô, hầu hết thuế quan sẽ được dỡ bỏ hoặc giảm xuống còn 5% vào năm 2018. Đến 2020, các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam xuất sang Ausstralia, New Zealand sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Theo Hiệp định thương mại tự do Asean - Ausstralia - New Zealand, đến năm 2018, Asean - Ausstralia và New Zealand sẽ cùng cam kết xóa bỏ thuế quan với ít nhất 90% dòng thuế. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ dỡ bỏ toàn bộ 100% dòng thuế đối với các hàng xuất khẩu từ các nước Asean xuất khẩu sang Ausstralia, New Zealand và xóa bỏ khoảng 96% dòng thuế đối với hàng hóa của Ausstralia, New Zealand xuất khẩu sang các nước Asean. Lưu Vân