Hiện nay, hệ thống máy chủ DNS công cộng (Public DNS Server) là giải pháp được bạn và tác giả sử dụng để thay thế cho DNS của nhà cung cấp dịch vụ Internet đang sử dụng bởi tốc độ trung chuyển dữ liệu. Bài viết chia sẻ thông tin một số tính năng của DNS Jumper với phiên bản mới nhất để bạn có thể tham khảo trước khi tải về sử dụng.