Ngày 29/5/2008, tại TP.HCM, đại sứ quán Thái Lan đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả dịch vụ bằng cách ứng dụng các giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới”.