Trên 75% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của nguồn năng lượng sạch và tái tạo trong hoạt động kinh doanh

DN chau Au quan tam dac biet den tang truong xanh - Anh 1

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả Khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III/2016 ở mức 84 điểm, tăng 10 điểm so với quý trước.

Cụ thể, 71,5% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát mô tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5,5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", rất ít phản hồi "rất xấu".

Kết quả khảo sát cho thấy các nhận xét tích cực về triển vọng tương lai, 16,5% phản hồi là "tuyệt vời" và 64,2% là "tốt", 2,7% phản hồi tiêu cực.

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tin tưởng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là "ổn định và cải thiện". Chỉ có 4,6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không thay đổi” tăng 3,2% so với quý trước, đạt mức 40%.

Khảo sát số lượng nhân viên, 42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động, giảm 8% so với quý trước. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao động chiếm 2,8%.

Điểm đặc biệt trong khảo sát lần này, bên cạnh BCI, trong quý III/2016, EuroCham còn đề cập các câu hỏi liên quan đến sự đánh giá của doanh nghiệp về tầm quan trọng nguồn năng lượng sạch và tái tạo trong hoạt động kinh doanh. Kết quả phản hồi khá tương đương, với 20,4% "rất quan trọng", 26,9% là "quan trọng", 29,6% là "hơi quan trọng" và cuối cùng "hoàn toàn không quan trọng” chiếm 23,10%.

Về quan điểm của doanh nghiệp cho rằng những thay đổi pháp lý nào sẽ có tác động mạnh nhất đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo, có tới gần 30% DN nhận định đó là “điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo"; lựa chọn "ưu đãi thuế" là 27% và "Tự do hóa ngành điện" chiếm 20%.

Có 18% doanh nghiệp cho rằng "thuế trợ cấp hấp dẫn" là giải pháp hợp lý trong khi "tiếp cận tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo" và “các thay đổi quy định pháp lý khác" có thể coi là ít hấp dẫn nhất, chiếm 3% tổng số phản hồi.

PN