Số đông công chúng nhạc Việt coi "bộ tứ" Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà là Diva thì những chương trình riêng của họ (live show) là sự khắc họa rõ nét: họ là ai và đang ở thang bậc nào.