Hãy xem chị em định nghĩa về phần còn lại của thế giới trên Rom101 như thế nào. Dù cho các anh có là cái gì thì họ vẫn đóng một vai trò quan trọng và làm chúng ta hạnh phúc.