Ngày 06/9/2016, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức xây dựng kênh mương.

Dinh muc xay dung kenh muong tai huyen Le Thuy, Quang Binh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2340/BXD-KTXD, ngày 21/10/2016 trả lời như sau:

Theo nội dung Văn bản số 1794/UBND-TTr ngày 06/9/2016, trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức xây dựng dự toán công trình, đều không có định mức dự toán cho công tác ván khuôn kênh mương có mặt cắt ngang hình chữ nhật, hình vuông. Vì vậy, khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác này thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán. Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yều cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đoan Trang