Để Việt Nam phát triển du lịch thể thao (DLTT) trong tương lại, TS. Lâm Quang Thành, Phó chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam đã có những đề xuất sau.

Dinh huong phat trien du lich the thao tai Viet Nam - Anh 1

Du lịch thể thao giúp mỗi quốc gia định hình thương hiệu nhận diện của mình trong mắt quốc tế.

Xây dựng kế hoạch phát triển

Xây dựng kế hoạch phát triển DLTT thể hiện sự liên kết giữa các đơn vị Nhà nước và các tổ chức tư nhân hoạt động trên lĩnh vực DLTT. Đề xuất các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài có kinh nghiệm đầu tư vào các lĩnh vực DLTT, liên doanh với các doanh nghiệp du lịch trong nước nhằm nhanh chóng có được sự chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm DLTT.

Phát triển các mô hình mới lĩnh vực DLTT. Các doanh nghiệp phối hợp và có sự tư vấn với các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành để xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch chung về thể thao và du lịch, nhằm có được sự hỗ trợ phù hợp từ phía Nhà nước và các cơ quan quản lý trong việc tổ chức xây dựng các sản phẩm DLTT cụ thể.

Lập kế hoạch nghiên cứu xây dựng hệ thống khung tiêu chuẩn giám sát, đánh giá và kiểm tra chất lượng, đảm bảo an toàn, phù hợp với thể chất chung cho du khách đối với các hoạt động DLTT. Xây dựng kế hoạch sử dụng các cơ sở vật chất qua các hình thức liên kết để phát triển các dịch vụ DLTT. Quy hoạch các sự kiện thể thao lớn, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa, thể thao và du lịch để tạo ra các hoạt động DLTT đa dạng, chất lượng cao.

Lập kế hoạch phát triển các loại hình DLTT mới, đặc biệt các loại hình DLTT được du khách ưu thích như DLTT mạo hiểm, kết nối các loại hình DLTT sự kiện vào chiến lược đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao hay kết hợp hoạt động thể thao vào các tuyển du lịch. Xây dựng kế hoạch quảng bá, marketing cho các hoạt động DLTT.

Định hướng phát triển nguồn nhân lực DLTT

DLTT là loại hình du lịch đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chuyên nghiệp, cần tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho các đối tượng đã và đang hoạt động quản lý trong các tổ chức DLTT, bao gồm các khóa huấn luyện trong và ngoài nước, để có thể xây dựng được những sản phẩm DLTT đảm bảo chất lượng, hấp dẫn và phù hợp với yêu cầu của du khách. Liên kết và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức hoạt động DLTT ở các nước phát triển nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nguồn nhân lực vào phát triển đa dạng chương trình DLTT hiện có.

Định hướng phát triển sản phẩm DLTT

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thể thao, không ngừng nâng cao chất lượng các loại dịch vụ phục vụ trên cơ sở đi sâu khai thác và phát huy tối đa các lợi thế so sánh về biển, đồi, núi, rừng, những giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, những nét đặc trưng riêng của từng vùng du lịch, tạo sản phẩm DLTT độc đáo, đặc trưng để thu hút khách quốc tế và nội địa. Dựa vào các lợi thế của tài nguyên DLTT, loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái biển, rừng, xây dựng các trung tâm thể thao biển mang tầm quốc tế và quốc gia.

Tạo sản phẩm DLTT như du lịch nghỉ dưỡng biển - rừng - hồ, du lịch sinh thái, điều dưỡng chữa bệnh suối khoáng nóng, thể thao biển, thể thao trên cát, leo núi với nội dung phong phú nhằm kéo dài ngày lưu trú của khách và tăng cơ cấu chi tiêu, doanh thu DLTT, đồng thời tạo sự hấp dẫn cho du khách quay trở lại. Nâng cao chất lượng các sản phẩm DLTT phù hợp với nhu cầu của thị trường DLTT trong nước và quốc tế, từng điểm du lịch phải có sản phẩm lưu niệm du lịch thể thao đặc thù.

CHI AN (Tổng hợp)