NDĐT - Chiều nay, Nguyễn Đình Cương và Vũ Thị Hương thành công ở các đường chạy 1.500m nam và 200m nữ, mang về 2 HCV cho thể thao Việt Nam trong khi Nguyễn Duy Bằng giành HCB môn nhảy cao nam.