Nhà báo & Công luận

Dinh chinh - Anh 1

Báo Nhà báo& Công luận xin đính chính thông tin về nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý.

Báo điện tử Congluan.vn trong ngày 18/10 đã đăng thông tin “67,3% mẫu nước mắm công nghiệp chứa thạch tín vượt ngưỡng” theo công bố của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas). Thông tin này hiện nay đã được kết luận là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất nước mắm và người dân. Tuy nhiên, trong nội dung tin báo đã đăng có nhắc đến 20 mẫu chứa asen vượt ngưỡng đều không phát hiện arsen vô cô. Tin cũng đã dẫn lời của chuyên gia khẳng định arsen hữu cơ trong nước mắm là vô hại.

Ngay sau khi đăng phát, báo điện tử Nhà báo & Công luận đã nhận thấy sai sót nên đã cầu thị, nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Đồng thời có nhiều bài báo phản biện lại các kết quả công bố của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Chúng tôi xin cải chính và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý. Báo Nhà báo & Công luận mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục ủng hộ.