Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của 1 trung tâm Đăng kiểm vì liên tiếp có đăng kiểm viên vi phạm.

Theo đó, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 1 Trung tâm đăng kiểm tại Gia Lai trong thời gian một tháng, bắt đầu từ ngày 3/10.

Dinh chi mot trung tam dang kiem vi dang kiem vien lien tiep vi pham - Anh 1

Một trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai bị đình chỉ hoạt động 1 tháng

Ảnh minh họa

Lý do trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D (Gia Lai) bị đình chỉ 1 tháng do có 4 lượt đăng kiểm viên bị đình chỉ trong thời gian 12 tháng, vi phạm khoản 4 Điều 23 của Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giao Phòng Kiểm định xe cơ giới của Cục có trách nhiệm làm các thủ tục ngừng hoạt động kiểm định đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D theo quy định. Hết thời hạn bị đình chỉ, trung tâm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động gửi Cục xem xét quyết định