Ngày 28-11, UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định đình chỉ hoạt động của Cơ quan đại diện miền trung Thời báo Làng nghề Việt lý do đình chỉ bao gồm: Công tác quản lý, điều hành giữa Thời báo Làng nghề Việt và Cơ quan đại diện miền trung Thời báo Làng nghề Việt thiếu sự thống nhất, làm trở ngại công tác quản lý nhà nước về báo chí tại TP Đà Nẵng.

Dinh chi hoat dong Co quan dai dien mien trung Thoi bao Lang nghe Viet - Anh 1

Thời báo Làng nghề Việt không tuân thủ việc thông tin báo cáo về hoạt động của cơ quan đại diện tại Đà Nẵng theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12-12-2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại TP Đà Nẵng. Thời báo Làng nghề Việt và Cơ quan đại diện miền trung Thời báo Làng nghề Việt không chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại Đà Nẵng, không bảo đảm điều kiện thành lập và hoạt động cơ quan đại diện theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31-12-2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đình chỉ hoạt động ba tháng kể từ ngày ký văn bản. Hết thời gian đình chỉ mà Thời báo Làng nghề Việt không thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này thì sẽ bị thu hồi Quyết định cho phép đặt cơ quan đại diện tại TP Đà Nẵng.