UBND huyện Tân Kỳ vừa có công văn thông báo đình chỉ chín cửa hàng xăng dầu không có giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

UBND huyện Tân Kỳ đã ban hành công văn đình chỉ các hoạt động kinh doanh đối với chín cửa hàng; đồng thời hướng dẫn nếu cửa hàng nào có nguyện vọng kinh doanh tiếp thì phải gặp cơ quan chức năng làm các thủ tục liên quan để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của nhà nước. Đó là các cửa hàng xăng dầu: Ngô Sỹ Mạc, Nguyễn Hải Sơn xã Giai Xuân; Tiến Long, Thuận Hoa xã Tân An; Khánh Sửu xã Nghĩa Hành; Hải Đường xã Tân Phú; Hải Hạnh xã Tiên Kỳ; Anh Thao xã Kỳ Sơn và cửa hàng xăng dầu Đình Bình xã Tân Hương.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện để được hướng dẫn làm các thủ tục liên quan để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định. Trường hợp không có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh, thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh và tự tháo dỡ cửa hàng trước ngày 31-12-2016.