Ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Petrotimes bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo, báo Petrotimes bị đình bản 3 tháng.

Ngày 3/10, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo Petrotimes và đình bản báo này 3 tháng. Các quyết định này do Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn ký.

Cụ thể, ở Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, cơ quan chức năng quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 02523, thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng Biên tập Báo điện tử Petrotimes.

Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Phong và nộp về cơ quan quản lý trước ngày 12/10/2016.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông cũng ra quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời hạn 3 tháng vì Báo đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm dừng hoạt động.

Dinh ban bao Petrotimes, thu the nha bao cua ong Nguyen Nhu Phong - Anh 1

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (3/10/2016)./.

PV/VOV.VN