Ông Nguyễn Như Phong bị cách chức Tổng biên tập, thu hồi thẻ nhà báo. Báo Petrotimes bị đình bản 3 tháng.

Dinh ban bao Petrotimes, thu hoi The nha bao Tong bien tap - Anh 1

Quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong - Tổng biên tập Báo Petrotimes

Hôm nay, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, công tác tại báo điện tử Petrotimes.

Cụ thể, ở Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, cơ quan chức năng quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 02523, thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes.

Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Phong và nộp về cơ quan quản lý trước ngày 12/10/2016.

Cùng ngày, Quyết định 1702/QĐ-BTTTT cũng được ký với nội dung đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời hạn 3 tháng vì Báo đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm dừng hoạt động.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 3/10.

Hoài Thu