ANTT.VN – Công ty Cổ phần Thế giới số Digiworld (DGW) vừa ban hành nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần.

Công ty Cổ phần Thế giới số Digiworld (mã chứng khoán : DGW) vừa ban hành nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần.

Digiworld se phat hanh hon 9 trieu co phieu tang von dieu le - Anh 1

Theo nghị quyết, Digiworld sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Cổ phần được chia sẽ phân phối theo tỷ lệ 30% (tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu). Dự kiến, tổng số cổ phần phát hành thêm là hơn 9,1 triệu cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá là hơn 91 tỷ đồng.

Theo Digiworld, nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2016. Theo báo cáo tài chính, thặng dư vốn cổ phần tính đến 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Thế giới số là 152,6 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến, Digiworld sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu vào quý IV năm nay.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016, doanh thu của Digiworld đạt 2.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, đạt 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016. Công ty cũng đặt chỉ tiêu quý IV/2016 sẽ đạt 1.120 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng.

Thanh Hương