Bà Phan Thị Mai Hương, Thành viên HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển XD (HOSE: DIG) đăng ký bán hết 9,500 cp từ ngày 17/02 đến 17/03 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tài liệu đính kèm:
20140213---DIG---GD-CD-NOI-BO-PHAN-THI-MAI-HUONG.pdf

HOSE