"Hiện nay chúng tôi đã kiến nghị với Bộ trưởng, cho thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động Trung ương tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động tại công trình cầu Cần Thơ". Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh thanh tra, Bộ LĐTB&XH cho biết.