(VTC News) - Mời bạn thưởng thức điệu nhảy tuyệt vời của các "dân chơi" Ai Cập.