Bạn có tin nổi không, khi chỉ cần một chiếc bút và những mạch điện, họ có thể vẽ được cả thành phố lung linh đẹp không tưởng.

Video: Điều kỳ diệu xảy ra khi dùng bút nối các mạch điện: