GD&TĐ -Hỏi: Tôi được biết giáo viên hợp đồng cũng được hưởng phụ cấp đứng lớp, tuy nhiên chúng tôi thì lại bị cắt phụ cấp này. Xin hỏi như vậy đúng hay sai? - Nguyễn Hồng Luyện (hongluyennguyen@gmail.com).

Dieu kien huong phu cap dung lop - Anh 1

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, có nêu về đối tượng và phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi (phụ cấp đứng lớp) theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg như sau:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn –

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên theo theo Điểm a Khoản 2 Điều này quy định:

- Đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Riêng đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết chúng tôi xin được đưa ra 2 tình huống để các bạn tham khảo:

Thứ nhất, nếu như các bạn là giáo viên hợp đồng đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì các bạn vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi (phụ cấp đứng lớp).

Trong trường hợp này nếu như cấp thẩm quyền cắt phụ cấp của các bạn là không đúng với quy định hiện hành.

Thứ hai, nếu các bạn là giáo viên hợp đồng nhưng được chuyển, xếp lương theo Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP thì việc các bạn không được hưởng phụ cấp đứng lớp là đúng với quy định.