(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Tiến Dương là kỹ sư tín hiệu giao thông, do vậy ông Dương không đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện cho các công trình xây dựng.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được thư của ông Nguyễn Tiến Dương (TP. Hà Nội) là kỹ sư tín hiệu giao thông, tốt nghiệp ngành Điều khiển học, trường Đại học Giao thông vận tải phản ánh: Hiện ông Dương đang làm về thi công cơ điện cho các dự án nhà cao tầng. Ông đã đến Sở xây dựng xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát nhưng không được với lý do không đúng ngành nghề. Ông Dương cho rằng lĩnh vực cơ điện trong xây dựng dân dụng bao gồm nhiều hạng mục, các hạng mục lại có sự giao thoa. Ông mong muốn cơ quan chức năng có những điều chỉnh linh hoạt hơn trong việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với các lĩnh vực như xây dựng dân dụng. Về vấn đề ông Nguyễn Tiến Dương nêu, Bộ Xây dựng cho biết: Theo quy định hiện hành, cá nhân chỉ được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng khi có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát và đáp ứng được các điều kiện khác theo quy định. Căn cứ thông tin ông Dương cung cấp thì chuyên ngành được đào tạo của ông Dương là kỹ sư tín hiệu giao thông, do vậy không đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện cho các công trình xây dựng nói chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc