(Vitinfo) - Tại thành phố Sihong, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một người đàn ông đã đánh thức được người vợ khỏi trạng thái hôn mê bất tỉnh sau khi dành nhiều tháng trời nỗ lực kiên trì nói chuyện, tâm tình…