KTNT - Tình trạng các công trình điêu khắc ngoài trời nghèo về hình thức, kém về chất lượng đã được báo chí và các nhà chuyên môn viết nhiều, nói nhiều nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn vậy. Mới đây, vấn đề này một lần nữa được các nhà chuyên môn “mổ xẻ”.