"Cái gì đến sẽ đến, tôi gặp Lan Anh không phải tiếng sét ái tình mà là phần mềm của lập trình rồi" - nhạc sĩ Phó Đức Phương trải lòng về vợ.

Video: Nhạc sĩ Phó Đức Phương tiết lộ về vợ kém 20 tuổi: