Người xem sẽ được chứng kiến hiện tượng vô cùng thú vị thả bóng bay đã thổi vào nitơ lỏng để đông lạnh.

Video: Thả bóng bay đã thổi vào nitơ lỏng:

Nguồn video: 9Gag.TV.