Một hiện tượng thú vị xảy ra khi đổ đồng nóng lên quả cầu pha lê mà bạn không ngờ tới.

Video: Đổ đồng nóng lên quả cầu pha lê và cái kết bất ngờ:

Nguồn video: YouTube/Tito4re.