Hàng loạt vụ bê bối gây quỹ phi pháp bị phát hiện đang gây điêu đứng cho Thủ tướng Anh Gordon Brown và Công Đảng cầm quyền của ông. Suốt tuần qua, báo chí Anh, đầu tiên là tờ The Telegraph, đã làm to chuyện, dồn Thủ tướng Brown vào thế chống đỡ vất vả.