Ông Dương Lê Thìn là giáo viên Trường THCS Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 9/1997 đến tháng 7/2006.

Dieu dong theo nguyen vong co huong phu cap thu hut? - Anh 1

Tháng 8/2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Lâm, xã Hạnh Lâm, là xã đặc biệt khó khăn và đã được hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm. Tháng 2/2014, theo nguyện vọng cá nhân, ông Thìn được điều động làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liên, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, cũng thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Thìn hỏi, trường hợp của ông có tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ - CP không?

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng UBND huyện Thanh Chương duyệt kinh phí và chế độ cho công chức, viên chức ngành giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, trong danh sách gửi đi duyệt đều có tên ông Dương Lê Thìn và các công chức, viên chức khác tương tự như ông, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính không chấp nhận các đối tượng đó tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ - CP.

Tại quyết định chuyển ông Thìn từ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Lâm đến làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liên, là quyết định điều động cán bộ quản lý.

Theo Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 19/2013/NĐ - CP, “tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính duyệt ông Thìn không được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút vì quyết định của ông về làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liên là quyết định điều động (theo nguyện vọng của cá nhân ông) chứ không phải quyết định luân chuyển và không có thời hạn.

M.K