Ngày 29-11, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và quyết định nghỉ hưu cho một số cán bộ.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát, về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Bùi Duy Hiền, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động về Thị ủy Bến Cát.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Dương đã có kết luận các vi phạm của Ban Thường vụ và cá nhân lãnh đạo Thường trực Thị ủy Bến Cát. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 10-2015 đến hết tháng 6-2016, ban thường vụ này đã có vi phạm trong việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. UBKT Tỉnh ủy cũng chỉ ra việc Ban Thường vụ Thị ủy có dấu hiệu can thiệp sâu vào công việc của chính quyền ở một số mặt.

Đối với từng cá nhân, UBKT Tỉnh ủy cũng chỉ ra nhiều sai phạm của bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND thị xã.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, phải chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy. Đồng thời, ông Khanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những vấn đề: Không đề xuất tham mưu cho tập thể Thường trực, Ban Thường vụ bàn bạc quyết định một số vấn đề quan trọng mà tự cá nhân quyết định thay cho tập thể.

Ông Khanh cũng đề xuất Ban Thường vụ một số vấn đề không phù hợp, thiếu cân nhắc về thời điểm, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ…