Từ ngày 10/11, Tổng biên tập báo Lao động Trần Duy Phương được điều chuyển giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dieu chuyen Tong bien tap bao Lao dong - Anh 1

Ông Trần Duy Phương

Hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định phân công, điều chuyển ông Trần Duy Phương – Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng biên tập báo Lao động giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kể từ ngày 10/11.

Cũng từ ngày 10/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định phân công ông Nguyễn Văn Ngàng – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạm thời phụ trách báo Lao động trong thời gian chờ bổ nhiệm Tổng biên tập mới.

Ông Trần Duy Phương từng có 12 năm làm việc tại báo Lao động trước khi đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Sau đó, ông trở lại báo Lao động, đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập từ ngày 6/1/2012.

PV