UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5497/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Trâu Quỳ, phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) của các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Dieu chinh xay dung ha tang ky thuat khu tai dinh cu Trau Quy - Anh 1

Theo đó, bổ sung diện tích đất thực hiện dự án để đảm bảo khớp nối việc nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành - Tân Quang với toàn bộ diện tích thực hiện dự án điều chỉnh là 74.879,7m2 (diện tích trước khi mở rộng là 72.397,7m2). Giữ nguyên thiết kế các tuyến 2 đến tuyến 9, thiết kế san nền, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, cấp điện theo đúng quy mô dự án đã phê duyệt. Giữ nguyên bề rộng mặt đường, hè đường tuyến 1. Điều chỉnh không thi công đoạn cống hộ lắp ghép dài 195m cứng hóa kênh mương Kiên Thành cũ đi ngang qua phạm vi tuyến 1. Nắn dòng đoạn kênh mương Kiên Thành - Tân Quang qua khu vực dự án, bắt đầu từ điểm giao giữa kênh mương với đường vào nhà văn hóa huyện Gia Lâm và kết thúc tại điểm cuối tuyến 1 điều chỉnh với dòng kênh tại cọc DC nằm giữa tim đường tuyến bổ sung và tuyến 1.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quy định về đấu thầu; đảm bảo đầu tư công trình đáp ứng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí đầu tư. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và TP Hà Nội về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố về tính chuẩn xác (khối lượng và việc đề xuất các chi phí đầu tư), chất lượng nhà thầu tư vấn, lựa chọn và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án. Tổ chức biện pháp thi công, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại khu vực dự án. Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với công tác có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.