ANTĐ - Phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài, đối với người lớn, mức thu không quá 40.000 đồng/lần/người; đối với trẻ em, mức thu không quá 20.000 đồng/lần/người.

Đối với những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới có thể áp dụng mức thu cao hơn. Đây là quy định vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hùng Anh