- Tại phiên họp thứ ba, sáng ngày 14/10, cho ý kiến về chế độ tiền lương, thu thập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh mức lương phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội.

(ĐCSVN) - Tại phiên họp thứ ba, sáng ngày 14/10, cho ý kiến về chế độ tiền lương, thu thập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh mức lương phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, sau khi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực vào năm 2007, khối lượng công việc đã tăng thêm rất nhiều. Từ 2008, bổ sung thêm nhiệm vụ thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH tự nguyện; từ 2009, bổ sung thêm nhiệm vụ thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, tại các tỉnh, thành phố lớn có đông đối tượng thì cán bộ, viên chức ngành BHXH thường xuyên phải làm đêm, làm thêm giờ, áp lực công việc lớn và ngày càng tăng. Trong khi đó, tính chất công việc từ quản lý thu, chi đến hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ hết sức phức tạp….

Chính phủ cho biết, cán bộ, viên chức ngành BHXH hưởng chế độ tiền lương theo cơ quan hành chính, ngoài ra, công chức ngành không được hưởng chế độ phụ cấp như các đơn vị sự nghiệp khác (ví dụ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo).

Năm 2010, mức tiền lương bình quân của cán bộ, viên chức trong hệ thống là 2.254.800 đồng/tháng, thu nhập (gồm tiền lương và mức kinh phí tiết kiệm bổ sung vào tiền lương) bình quân là 3.969.000 đồng/tháng. Năm 2011, tiền lương bình quân của cán bộ, viên chức ước là 2.782.500 đồng/tháng, thu nhập bình quân ước là 4.869.500 đồng/tháng.

Theo Chính phủ, với mức thu nhập như trên, việc động viên cán bộ, viên chức yên tâm làm việc, hoàn thành công việc được giao và việc tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, năng lực để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ là rất khó khăn. Thống kê của BHXH Việt Nam, từ năm 2007 đến nay đã có 1.353 cán bộ, viên chức xin ra khỏi ngành.

Do đó, về lâu dài, Chính phủ đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung nội dung về chi phí quản lý bộ máy của ngành BHXH quy định trong Luật BHXH, Luật BHYT. Trong chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIII, trên cơ sở đánh giá lại việc tổ chức thực hiện Luật BHXH thời gian qua, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua Dự án Luật BHXH sửa đổi và trong đó có nội dung về chi phí quản lý bộ máy của ngành BHXH.

Trước mắt, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép BHXH Việt Nam được áp dụng mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, viên chức bình quân toàn ngành không vượt quá 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (tương tự một số ngành đặc thù giống với BHXH Việt Nam như Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan,..). Trường hợp trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy được giao nếu BHXH Việt Nam thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí, số kinh phí tiết kiệm được sử dụng trích lập các quỹ theo quy định hiện hành và chi bổ sung thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức bình quân toàn ngành tối đa 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các loại phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, thêm giờ). Nguồn kinh phí để thực hiện được trích từ tiền sinh lời thu được của hoạt động đầu tư hàng năm các quỹ bảo hiểm.

Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội - cơ quan thẩm tra cũng cho rằng khối lượng công việc mà ngành BHXH đang đảm nhận là khá lớn và phức tạp. Mặc dù Chính phủ và cơ quan BHXH Việt Nam đã quan tâm đầu tư, bổ sung biên chế, tăng cường điều kiện để tin học hóa quy trình quản lý, cải cách thủ tục hành chính... song cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều khó khăn.

“Quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo hiểm xã hội là trụ cột quan trọng nhất trong chính sách an sinh xã hội và ảnh hưởng đến quá trình phát triển và ổn định lâu dài đối với kinh tế - xã hội. Vì vậy, để bảo đảm duy trì công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nguồn quỹ lớn với số đối tượng ngày càng tăng thì việc xem xét để điều chỉnh mức lương phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội theo đề nghị của Chính phủ là có cơ sở thực tiễn và cần thiết phải xem xét.”- bàTrương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội nói.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép Chính phủ được thực hiện thí điểm tiền lương đối với ngành BHXH như đề nghị của Chính phủ.

Phát biểu kết luận nội dung họp, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành BHXH cần coi trọng chất lượng hiệu quả hoạt động bảo hiểm, hiện đại hóa phương tiện trong hoạt động bảo hiểm, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH. Tuy nhiên, tuyệt đối không vì nhiệm vụ tăng biên chế mà không đảm bảo chất lượng nhân sự - Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012./.