Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 593/TB-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Dieu chinh 'duong day nong' cua Bo Tai chinh, Tong cuc Thue, Tong cuc Hai quan - Anh 1

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi đến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có một số thay đổi.

Cụ thể như sau:

Tại Bộ Tài chính:

Số điện thoại Thanh tra Bộ Tài chính: (04) 2220.8114

Thư điện tử: Thanhtrataichinh@mof.gov.vn

Số điện thoại Vụ Tổ chức cán bộ: (04) 2220.8116

Thư điện tử: Tochuccanbo@mof.gov.vn

Tại Tổng cục Thuế:

Số điện thoại trực lãnh đạo Tổng cục Thuế: 0978.05.05.05

Số điện thoại Vụ kiểm tra nội bộ - Tổng cục Thuế: (04) 3972.5048

Số điện thoại Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thuế: (04) 39725046

Thư điện tử: duongdaynong@gdt.gov.vn

Tại Tổng cục Hải quan:

Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 quốc gia: 0981.389.389 và 0961.389.389

Số fax: (04) 39.440.848

Thư điện tử: bcd389@customs.gov.vn

Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Tầng 14, tòa nhà Tổng cục Hải quan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin tiếp nhận, xử lý gồm: Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đường dây nóng của Đội Giám sát kiểm tra - Tổng cục Hải quan chống tiêu cực đối với cán bộ công chức hải quan hoặc hành vi buôn lậu, gian lận thương mại: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra: 0988.315.858

Ông Nguyễn Đăng Trung, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ: 0975.996.255

Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu: 0925.267.777

Đường dây nóng hỗ trợ thủ tục hải quan điện tử và cổng thông tin một cửa quốc gia: (04) 37.824.757; (04) 37.824.756; (04) 37.824.755; (04) 37.824.754.

Đường dây nóng chống gian lận thương mại: 0913.21.14.14; (04) 39.440.404

Đường dây nóng về quản lý rủi ro: 090.224.56.56; (04) 39.440.822.

Những nội dung 3 cơ quan trên tiếp nhận bao gồm: Các nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; thái độ trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; phản ánh tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ; phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính cần bổ sung, sửa đổi; đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị qua đường dây nóng hoặc thư điện tử cần đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ. Nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

Hồng Vân