Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh Kon Tum gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Dieu chinh dien tich quy hoach KCN Dak To - Anh 1

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2613/BXD-QHKT ngày 22/11/2016 trả lời như sau:

Để không ảnh hưởng đến Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đã được phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đắk Tô từ 150ha xuống còn 146,76 ha theo quy định tại Điều 39 Luật Xây dựng năm 2014.

Đoan Trang