UBND TP.HCM vừa giao UBND Q.6 tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại các khu vực quy hoạch trên địa bàn quận và công bố công khai cho người dân sau khi các điều chỉnh cục bộ quy hoạch này được duyệt.

Dieu chinh cuc bo quy hoach phan khu ty le 1/2.000 tai Q.6 - Anh 1

Các cơ quan chức năng sẽ đề xuất các cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị cũng như các chính sách quản lý về nhà, đất trong khu vực quy hoạch nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.

UBND TP cũng quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 16 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm chủ tịch hội đồng.

Mai Ka