Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng mức sinh hoạt phí đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ lên gấp 3 lần so với hiện tại.

Theo quy định hiện hành tạiQuyết định số 122/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày.

Để phù hợp với thực tế hiện nay, trong dự thảo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 180.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ.

Hiện dự thảo đang được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội công bố lấy ý kiến nhân dân.

Trần Mạnh