(GDVN) - Điệp viên 007 được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ trong lễ khai mạc Olympic London 2012.