Cái chết tang thương này cùng tai nạn của các diễn viên trước đó đã khiến đoàn làm phim rơi vào cơn khủng hoảng tột độ.