Trẻ trung, giản dị và luôn miệng khẳng định “Lộc không nhu nhược như anh chồng (Đạt) trong phim đâu” – đó là ấn tượng của tôi khi lần đầu gặp Tiến Lộc – anh chồng Đạt trong “Người đàn bà thứ hai”.