(TNTS) Thành Đạt đến với lĩnh vực kinh doanh cũng có tính “di truyền” như nghiệp diễn viên của anh. Dường như hầu hết anh em của nghệ sĩ Hai Nhất, bố của Thành Đạt, đều là những nhà doanh nghiệp có tiếng, ngay cả chú út của Đạt cũng dạt dào tâm hồn văn nghệ và đang là TGĐ một resort lớn ở khu Suối Cát (Phan Thiết).