Bảo "Ngậu" là nhân vật tạo nhiều đồn đoán nhất trong "Người phán xử". Nhiều người cho rằng anh là cảnh sát chìm nhưng cũng không ít ý kiến quả quyết anh là tay chân của Thế "Chột".

Duy Anh - Quang Đức