Câu hỏi:

Café Luật vui lòng cho tôi hỏi: Tôi ở Nghệ An và đang muốn mua đất ở làm nhà. Tôi không biết theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An thì diện tích tối thiểu để làm sổ đỏ là bao nhiêu. Tôi cần tham khảo tài liệu hướng dẫn ở đâu. Xin chân thành cảm ơn

Kính gửi Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn và Công ty luật hợp danh Thiên Thanh xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Theo Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở cụ thể như sau:

Điều 15. Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở và việc cấp giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đó

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở được quy định như sau:

- Đối với đất ở đô thị là 50m2;

- Đối với đất ở nông thôn là 80m2.

2. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Bản quy định này thì được cấp giấy chứng nhận.

3. Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự ý tách thửa ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành trở về sau mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

4. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp nhất thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Điều 3: Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở được cấp giấy chứng nhận khi có đủ các điều kiện sau:

1. Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a, Có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Chương III của Bản quy định này;

b, Được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp;

c, Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về sử dụng đất.

d, Đất chưa có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Ngoài việc phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

a, Đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dưng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt; trường hợp đất được sử dụng sau này thời điểm quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thi hoạch quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch đó.

b, Khu vực chưa có quy hoạch, kế hoạch thuộc điểm a khoản này thì đất đã được sử dụng không thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn có tình vi phạm.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email cafeluat@diaoconline.vn

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.

DiaOcOnline.vn