Tình huống được đặt ra tại buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2016 do Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân Đà Nẵng tổ chức, sáng 7.10.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 1

Tình huống đặt ra là 1 chiêc xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ Ci lưu thông qua địa bàn TP. Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện khiến người trên xe bị thương.

Tình huống được đặt ra là xe bán tải chở 2 nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20 Ci lưu thông qua địa bàn TP. Đà Nẵng bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn tông trực diện khiến người trên xe bị thương, nguồn phóng xạ bị văng ra ngoài, xe bán tải bị cháy.

Với tình huống trên, việc ứng phó được ngành chức năng đặt ra là cần phải thiết lập vành đai an toàn, cô lập nguồn phóng xạ, ngăn ngừa tình trạng nguồn phóng xạ có thể bị thất lạc gây chiếu xạ cho công chúng và ô nhiễm môi trường.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 2

Nguồn phóng xạ trên xe bị văng ra ngoài.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 3

Với tình huống như trên, việc ứng phó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết là phải thiết lập vành đai an toàn.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 4

Ngành chức năng nhanh chóng cô lập nguồn phóng xạ, ngăn ngừa tình trạng nguồn phóng xạ có thể bị thất lạc gây chiếu xạ cho công chúng và ô nhiễm môi trường.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 5

Ngành chức năng nhanh chóng cô lập nguồn phóng xạ, ngăn ngừa tình trạng nguồn phóng xạ có thể bị thất lạc gây chiếu xạ cho công chúng và ô nhiễm môi trường.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 6

Cạnh đó, việc ưu tiên cứu người bị nạn trong khu vực có nguồn phóng xạ được ngành chức năng đặt lên hàng đầu.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 7

Cạnh đó, việc ưu tiên cứu người bị nạn trong khu vực có nguồn phóng xạ được ngành chức năng đặt lên hàng đầu.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 8

Xe ô tô chở nguồn phóng xạ bị cháy nên cần phải chữa cháy để tránh trường hợp nguồn phóng xạ bị khuếch tán vào không khí gây ô nhiễm khu vực rộng lớn.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 9

Xe ô tô chở nguồn phóng xạ bị cháy nên cần phải chữa cháy để tránh trường hợp nguồn phóng xạ bị khuếch tán vào không khí gây ô nhiễm khu vực rộng lớn.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 10

Các chuyên gia của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã đến hiện trường, có biện pháp thu hồi nguồn phóng xạ đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên ứng phó sự cố, dân chúng, không gây ô nhiễm môi trường, mất nguồn phóng xạ.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 11

Các chuyên gia của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã đến hiện trường, có biện pháp thu hồi nguồn phóng xạ đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên ứng phó sự cố, dân chúng, không gây ô nhiễm môi trường, mất nguồn phóng xạ.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 12

Tất cả những người vào hiện trường đều được trang bị chuyên dùng để đo nhận diện đồng vị phóng xạ, nhiễm bẩn phóng xạ, thiết bị bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 13

Tất cả những người vào hiện trường đều được trang bị chuyên dùng để đo nhận diện đồng vị phóng xạ, nhiễm bẩn phóng xạ, thiết bị bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ.

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 14

Các chuyên gia của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân với sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng đã thu gom nguồn phóng xạ

Dien tap van chuyen nguon buc xa kin tai Da Nang - Anh 15

Nguồn phóng xạ sau khi thu hồi sẽ được ngành chức năng có biện pháp lưu giữ.

Hữu Long