(VietNamNet) - Tin từ Bộ Y tế ngày 5/12 cho biết, Bộ Y tế sẽ tổ chức diễn tập phòng chống cúm A/H5N1 tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam vào đầu tháng 1/2008.