Tổ chức diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP.HCM nhằm bổ sung kiến thức cho các cá nhân phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 22/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) và Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP.HCM nhằm bổ sung kiến thức cho các cá nhân phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, để có thể phối hợp khi xảy ra sự cố khai thác lỗ hổng an ninh và chiếm quyền điều khiển hệ thống từ bên ngoài.

Dien tap bao ve he thong thong tin TP.Ho Chi Minh - Anh 1

Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin

Cuộc diễn tập bao gồm nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ giám sát và xử lý an toàn thông tin, hướng dẫn cách tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và phục hồi theo quy trình chuẩn về đảm bảo an toàn thông tin của quốc tế.

Mai Hoa